Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Σάββατο

 09:00–10:00  

CLASSIC

Ca

Pilates

 ΟΜΑΔΙΚΟ 

Human Harmony

 –  –  –

CLASSIC

10:00 – 11:00

Ca

Pilates

 10:00–11:00  –  –

CLASSIC

Ca

Pilates

MOTR

 

CLASSIC

10:00 – 11:00

Ca

Pilates

 17:00–18:00

CLASSIC

Ca

Pilates

CLASSIC

Ca

Pilates

MOTR

CLASSIC

Pilates

 ΟΜΑΔΙΚΟ 

Pilates Mat

 18:00–19:00

CLASSIC

Ca

Pilates

CLASSIC

Ca

Pilates

MOTR

CLASSIC

Pilates

CLASSIC

Pilates

 18:30–19:30

CLASSIC

Ca

 19:00–20:00     CLASSIC

Ca

Pilates

Pilates

CLASSIC

Ca

MOTR

CLASSIC

Pilates

CLASSIC

Pilates

 19:30–20:30

ΟΜΑΔΙΚΟ

Pilates Based

dance streching

 20:00–21:00

ΟΜΑΔΙΚΟ 

Barre a terre

ΟΜΑΔΙΚΟ 

Feldenkrais

CLASSIC

Pilates

CLASSIC

Pilates

 20:30–21:30

CLASSIC

Pilates

 21:00–22:00

ΟΜΑΔΙΚΟ 

Ballet Adults

 

CLASSIC

Ca

Pilates

MOTR

 21:30–22:30

CLASSIC

Pilates