Τα μαθήματα βελτίωσης της Τεχνικής δομούνται γύρω από το Pilates, το Corealign και το MOTR.

IMG_2781