Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί  16 ώρες. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται με τη συμπλήρωση ωρών διδασκαλίας, προσωπικής άσκησης και παρακολούθησης διδασκαλίας ήδη πιστοποιημένων δασκάλων.

 

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Δηλώσεις Συμμετοχής
  • Για να κάνετε κράτηση θέσης στα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που θα βρείτε στο site της σχολής στην ενότητα instructor training program/ Corealign.
  • Θα πρέπει να γίνει καταβολή των Διδάκτρων πριν την Τελική Ημερομηνία Εγγραφής στο εκάστοτε εκπαιδευτικό. Η κατοχύρωση θέσης διασφαλίζεται μόνο με την καταβολή των Διδάκτρων.
  • Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λάβετε ένα e-mail για επιβεβαίωση της συμμετοχής σας
 1. Πιστοποιητικά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Τελική Πιστοποίηση Εκπαιδευτή

Μετά την παρακολούθηση των 16 ωρών και του Τεστ, του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πιστοποίηση παρακολούθησης από την Balanced Body στην Αμερική για το συγκεκριμένο επίπεδο.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και να ονομαστεί κάποιος Corealign Instructor θα πρέπει να ολοκληρώσει τα 3 εκπαιδευτικά επίπεδα (CA1,CA2,CA3) και το Final Test Out.

Προϋπόθεση για το τελικό τεστ είναι η συμπλήρωση 120 ωρών διδασκαλίας, 40 ώρες προσωπικής άσκησης και 14 ώρες παρακολούθησης. Επίσης ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει γνώσεις βασικής ανατομίας. Συστήνουμε την επαναληπτική παρακολούθηση των εκπαιδευτικών για την πληρέστερη κατάρτιση του μαθητή.

Η παρακολούθηση, συμπλήρωση ωρών διδασκαλίας και η προσωπική εξάσκηση, είναι επιπλέον των διδάκτρων του εκάστοτε εκπαιδευτικού.  

 1. Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης είναι Copyright της Balanced Body Inc  και το δικαιούνται μόνο όσοι παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το κόστος του είναι πέραν του κόστους του προγράμματος.

 1. Ασφαλής Άσκηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις διάφορων επιπέδων δεξιότητας για υγιείς ομάδες ατόμων. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να ενημερώνει στους εκπαιδευτές για τυχόν τραυματισμούς που υπάρχουν και να έχει την πλήρη ευθύνη του σώματος του κατά την εφαρμογή των ασκήσεων αποφεύγοντας κινήσεις που είναι επιβλαβείς για την υγεία του.

 1. Ακυρώσεις, Αλλαγές

Μετά την Τελική Ημερομηνία καταβολής διδάκτρων καθώς επίσης και αν υπάρξει ακύρωση κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού, δεν  μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων

 • Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να χάσουν πάνω από 2 ώρες διάλεξης μαθημάτων, για να θεωρείται μια ενότητα (μαθημάτων) ολοκληρωμένη. Οι ώρες που χάθηκαν θα πρέπει να αναπληρωθούν με ιδιαίτερο μάθημα το οποίο ανέρχεται στα 60 ευρώ η ώρα. Το ποσό αυτό είναι επιπλέον του αρχικού ποσού διδάκτρων.
 • Τo studio Springs Pilates έχει το δικαίωμα να ακυρώσει μαθήματα και στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει πλήρης επιστροφή των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί.
 • Μαθήματαμπορούν να ακυρωθούνή ναμεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία, εάν ο αριθμός τωνεγγραφώνδεν ανταποκρίνεταιμε τον ελάχιστο αριθμόπου απαιτείταιγια να ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Τελική προθεσμία για την εγγραφή σε κάθε ενότητα είναι 30 ημέρες πριν από την έναρξη μαθημάτων.

CA 1  –  2016 23 September Friday 10:00-16:00
24 September Saturday 10:00-16:00
25 September Sunday 11:00-17:00