ΔΕΥΤΕΡΑ          ΤΡΙΤΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ   ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
  17:0018:00       17:0018:00 17:3018:30 11:00 – 12:30
PRIMARY   PRIMARY   

    FLAMENCO

kids

 INTERMEDIATE
  18:0019:00  18:0019:00 18:0019:00 18:0019:00 18:3019:30 12:30 – 14:00
  GRADE III GRADE I new&old GRADE III GRADE I 

new&old

BABIES 

REPERTOIRE 

III – ADV

19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:30 – 20:30
   MUSICAL

kids

GRADE V  MODERN

kids

       GRADE V 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

20:00 – 21:00   20:0021:30 20:00 – 21:00 20:3021:30
MUSICAL

teens


INTERMEDIATE

STREET DANCE

teens

PARTNERING 
 21:00 – 22:30  
 FLAMENCO teens