Για τη συμμετοχή των παιδιών στο Summer Camp είναι απαραίτητη η αποστολή της Αίτησης Συμμετοχής συνοδευόμενη από το Ιατρικό Δελτίο και μία βεβαίωση από παιδίατρο.

Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής έως 15/06.

Τα παιδιά είναι απαραίτητο να φορούν ρούχα μπαλέτου για το χορό και να έχουν παπούτσια μπαλέτου.

Τα παιδιά θα πρέπει να εισέρχονται μέχρι της 8:30 π.μ μέχρι τις 9:00 π.μ.  και να εξέρχονται μέχρι της 17:00 μ.μ από το Summer Camp με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος.

Για οποιοδήποτε σοβαρό ιατρικό συμβάν κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο Summer Camp, η σχολή ενημερώνει άμεσα τους γονείς στα τηλέφωνα που έχουν αναφέρει στην Αίτηση Συμμετοχής.

Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετέχοντες επαναλαμβανόμενα δε συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά, το Summer Camp διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσής τους από αυτό, ή για οποιοδήποτε λόγο το παιδί επιθυμεί την διακοπή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα, χωρίς την επιστροφή χρημάτων.

Το Summer Camp διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάσει φωτογραφίες και video των συμμετεχόντων παιδιών στην ιστοσελίδα της σχολής, εκτός εάν ο γονέας/κηδεμόνας το έχει αρνηθεί γραπτώς καταθέτοντας αίτηση στη γραμματεία της σχολής.

Η εξόφληση του ποσού πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της 1ης εβδομάδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ