Springs Pilates & Dance Studio

Η Σχολή μας ως μέλος του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος (ΣΙΣΧΕ) σχολείων αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος και του Συλλόγου της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου, διέπεται από κανονισμούς οι οποίοι ορίζονται από τη Διεύθυνση και τα Σωματεία στα οποία είναι Μέλος με την εγγραφή τους στη σχολή μας οι μαθητές γίνονται αυτόματα αποδέκτες του κανονισμού.

Κέντρο Εκπαίδευσης για το χορό

Η Σχολή Springs Pilates & Dance Studio είναι αναγνωρισμένη σχολή μπαλέτου από το Κράτος και οι εγκαταστάσεις της σχολής έχουν περάσει με επιτυχία τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Η Διευθύντρια κυρία Φωτεινή Παπαρούπα  όπως και όλοι οι διδάσκαλοι της σχολής είναι κάτοχοι αναγνωρισμένων πτυχίων  χορού και  κινησιολογίας. Σκοπός της Σχολής Springs Pilates and Dance Studio είναι η καλλιέργεια του Σώματος και του Πνεύματος των παιδιών με ασφαλή τρόπο, μέσα από την Τέχνη του Χορού. Στόχος της είναι η ενίσχυση της φυσικής τους κλίσης στο ρυθμό και την κίνηση συνδυάζοντας κινησιολογικά μοτίβα με την αντίστοιχη μουσική σε κάθε επίπεδο (προσχολική ηλικία έως επαγγελματική κατάρτιση). Η Διδασκαλία βασίζεται στα συστήματα της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού (Royal Academy of Dance RAD) και της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου (Imperial Society of Teachers of Dancing ISTD). Τα μαθήματα γίνονται και με συνοδεία πιάνου.

Κέντρο εκπαίδευσης για το Pilates και το Corealign

Η σχολή είναι εξοπλισμένη με όλα τα όργανα της μεθόδου Pilates κατασκευασμένα από την μεγαλύτερη εταιρεία παραγογης οργάνων την Balanced Body. Η μέθοδος του Pilates διδάσκεται από χορευτές και καθηγητές χορού πτυχιούχων αναγνωρισμένων φορέων με μετεκπαίδευση στο Pilates. Έχουν γνώσεις ανατομίας και κινησιολογίας και αναπτύσουν το πρόγραμμα των μαθήτων βάση των αναγκών τους. Οι μαθητές έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν ατομικά, ημιατομικά, ομαδικά τμήματα και συνδιασμένα με το χορό.

Είναι το πρώτο studio στην Ελλάδα που φιλοξένησε διδασκαλία και εκπαιδευτικά προγράμματα για το Corealign με τον Jonathan Hoffman και την Master Instructor Φωτεινή Παπαρούπα. Διδάσκονται ατομικά, ημιατομικά τμήματα για μαθητές όλων των δυνατοτήτων. Επίσης δίνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια Corealign για καθηγητές κίνησης, φυσικοθεραπευτές,  χορευτές και γυμναστές.

Μαθητολόγιο

Η παρουσία των μαθητών στην τάξη προϋποθέτει την εγγραφή τους στο Μαθητολόγιο. Η εγγραφή σε αυτό υποδηλώνει την κράτηση της θέσης τους και την καταβολή των συμφωνηθέντων διδάκτρων για όλη την περίοδο φοίτησης ανεξάρτητα από το παρουσιολόγιο τους.  Η Διαγραφή του Μαθητή από το Μαθητολόγιο γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση της Σχολής. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι μαθητές να ενημερώνουν τη Γραμματεία έγκαιρα για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα τους προκειμένου για τη Διαγραφή τους. Με τη Διαγραφή από το Μαθητολόγιο αποποιούνται την οικονομική επιβάρυνση από το υπολειπόμενο ποσό των διδάκτρων. Η σχολική χρονιά είναι δεκάμηνη και διαρκεί από το Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο. Στην περίπτωση παρακολούθησης καλοκαιρινών τμημάτων (Ιούλιος) ο μαθητής διατηρεί τον ίδιο αριθμό μαθητολογίου μέχρι το πέρας των καλοκαιρινών μαθημάτων, ο αριθμός μαθητολογίου αλλάζει κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο.

Εγγραφές

Οι Εγγραφές ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου και διαρκούν για όσο υπάρχουν κενές θέσεις στο κάθε τμήμα. Για να κρατηθεί η θέση του μαθητή για όλη τη Σχολική Χρονιά πρέπει να γίνει η Εγγραφή του στο Μαθητολόγιο της Σχολής. Η Εγγραφή καλύπτει τα έξοδα Μαθητολογίου και φθοράς από τους Μαθητές. Είναι πάγιο έξοδο σε κάθε Αναγνωρισμένο από το Κράτος Σχολείο και διαρκεί για μια μόνο σχολική χρονιά. Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να αλλάζει το κόστος της Εγγραφής κάθε χρόνο. Για τη χρονιά 2016 – 2017 η εγγραφή είναι 40€ για τα νέα μέλη και 30€ για τα παλαιά.

Διδακτικό Έτος – Αργίες

Το διδακτικό έτος ξεκινάει 12 Σεπτεμβρίου και τελειώνει 17 Ιουνίου. Οι αργίες που τηρούνται είναι ίδιες με αυτές των ημερησίων σχολείων (28 Οκτωβρίου, διακοπές Χριστουγέννων, 30 Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, διακοπές Πάσχα, Πρωτομαγιά, Αγίου Πνεύματος) και όποιες άλλες αργίες κηρύξει εκτάκτως το Υπουργείο Παιδείας.

Δίδακτρα

Τα Δίδακτρα είναι Ετήσια. Η Σχολική Χρονιά ξεκινάει το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Με την Εγγραφή του το κάθε παιδί κρατάει τη θέση του για όλη τη Σχολική Χρονιά και για το λόγο αυτό επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των διδάκτρων. Τα Δίδακτρα πρέπει να καταβάλλονται στο σύνολο τους ή με τις Οικονομικές Διευκολύνσεις που μπορεί να προσφέρει η Διεύθυνση. Οι δόσεις δεν είναι απαραίτητα ισόποσες και μπορούν να είναι μηνιαίες, τριμηνιαίες ή μπορεί να γίνει και εξόφληση του συνολικού ποσού με μια έκπτωση 5%. Η εξόφληση γίνεται είτε με μετρητά είτε με πιστωτική κάρτα.  Στην περίπτωση των μηνιαίων δόσεων οι δύο τελευταίες δόσεις των μηνών Μαΐου και Ιουνίου θα καταβάλλονται πριν από τις Διακοπές του Πάσχα. Τα Δίδακτρα διαμορφώνονται ετησίως από τη Διεύθυνση της Σχολής βάση των υποδείξεων του ΣΙΣΧΕ.

Παρουσία Μαθητών

Η ένδυση των σπουδαστών ορίζεται από την Ακαδημία για κάθε επίπεδο και πρέπει να τηρείται αυστηρά, καθώς βοηθά τους μικρούς χορευτές τόσο στο να γνωρίσουν καλύτερα το σώμα τους όσο και στο να εξασκούνται χωρίς κινδύνους. Τα ρούχα πολλές φορές είναι στοιχεία αναπόσπαστα των ασκήσεων που καλούνται να κάνουν τα παιδιά, ενώ η ομοιόμορφη παρουσία δένει και πειθαρχεί το σύνολο των μαθητών. Υπεύθυνοι για την ενημέρωση σας στο θέμα ένδυσης – παρουσίας είναι η Διεύθυνση της Σχολής, οι Καθηγητές των τμημάτων και η Γραμματεία.

Αναπόσπαστο κομμάτι της εμφάνισης είναι και η κόμμωση των μαθητών (κότσος για τα μακριά μαλλιά, κορδέλα για τα κοντά, όχι αντικείμενα που δεν είναι σταθερά ,λόγω κινδύνου ατυχήματος στο μάθημα).

Για το λόγο αυτό οργανώνεται σχετικό σεμινάριο προς τους κηδεμόνες των μαθητών και δίδονται συμβουλές όποτε ζητηθεί από τους καθηγητές , τη γραμματεία ή τη διεύθυνση της σχολής οι οποίοι βρίσκονται πάντα στην διάθεσή σας.

Ωράριο – Μαθήματα

Η άφιξη των μαθητών ορίζεται στο  πρόγραμμα που τους έχει δοθεί και θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα. Στην αρχή του μαθήματος δίνεται πάντα ένα ζέσταμα για την καλύτερη προσαρμογή των σωμάτων των χορευτών (μικρών και μεγάλων) για τις  ασκήσεις που θα ακολουθήσουν.  Είναι σημαντικό όλοι να παρακολουθούν τις προκαταρκτικές ασκήσεις, ώστε να μην τραυματίζονται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι στην διάκριση της Δασκάλας να κρίνει την άμεση ένταξη του στο πρόγραμμα προκειμένου για την ασφάλεια του παιδιού.

Δραστηριότητες

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που οργανώνει η Σχολή αρκεί να το επιθυμούν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση (συμμετοχής ή μη) θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση της Σχολής.

Αναμονή

Οι κηδεμόνες μπορούν να περιμένουν να παραλάβουν τους μαθητές στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο υποδοχής. Θα πρέπει να ενημερώνουν τη Γραμματεία και τους Δασκάλους για την πιθανή αλλαγή των ατόμων που θα παραλαμβάνουν τα παιδιά.

Συνεργασία Σχολής – Γονέων

Με την επιλογή της σχολής μας ως κέντρο εκπαίδευσης των παιδιών σας πιστεύουμε στην εμπιστοσύνη που δείχνετε στις μεθόδους διδασκαλίας μας. Για το λόγο αυτό με τη σειρά μας ζητούμε την συμμετοχή σας στην επιτυχία των προγραμμάτων μας μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά. Η επαφή μας μαζί τους είναι μόνο δύο φορές την εβδομάδα και είναι πιθανό να μην αντιληφθούμε θέματα που τους προβληματίζουν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, για αυτό θα θέλαμε να μας ενημερώνετε σχετικά. Στα πλαίσια της καλύτερης επικοινωνίας μαζί σας θα λαμβάνετε ηλεκτρονική αλληλογραφία από εμάς, ενώ έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.springstudio.gr και του email info@springstudio.gr.

Οι Υποχρεώσεις της Σχολής

Ως Σχολή δεσμευόμαστε για την καλύτερη και ασφαλέστερη εκπαίδευση των παιδιών σε ένα χώρο φιλικό για όλους, με ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονες μεθόδους και εφαρμογές γύρω από την Εκπαίδευση και το Χορό, τη δυνατότητα πρακτικής της Τέχνης που μαθαίνουν μέσα από Παραστάσεις και Εκδηλώσεις που οργανώνουμε και τέλος  αστείρευτη αγάπη προς τα παιδιά.

Ανοιχτά Μαθήματα

Τα Ανοιχτά Μαθήματα δίνονται πριν από  το κλείσιμο της σχολής για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τις καλοκαιρινές διακοπές  εφόσον δεν είναι χρονιά παράστασης. Ο λόγος καθιέρωσης τους είναι για να παρουσιαστεί η διδακτέα ύλη και οι χορογραφίες στους γονείς από τους μαθητές.

Εξετάσεις

Στην Ελλάδα οι εξετάσεις για τη Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου διεξάγονται από το Βρετανικό Συμβούλιο. Οι εξεταστικές περίοδοι έχουν οριστεί για τα επίπεδα General Graded (παιδικά – ερασιτεχνικά τμήματα) για τους μήνες Νοέμβριο, Μάρτιο και Μάιο – Ιούνιο ενώ για τα επίπεδα Vocational Graded (επαγγελματικά τμήματα) για Νοέμβριο και Μάρτιο. Μέσα από το θεσμό των εξετάσεων οι μαθητές επιβραβεύουν τους κόπους ολόκληρης της χρονιάς, αναπτύσσουν το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και τεκμηριώνουν τις γνώσεις τους στο επίπεδο που παρακολούθησαν. Οι εξετάσεις βασίζονται σε διδακτέα ύλη (Syllabus) η οποία είναι συγκεκριμένη για κάθε επίπεδο (grade) σε όλες τις χώρες του κόσμου που διδάσκουν το σύστημα της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού του Λονδίνου. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το Exam Class όπου εξετάζονται σε όλη την ύλη το πολύ ανά τετράδες, χωρίς την παρουσία της δασκάλας και κρίνονται από τους εξεταστές με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Σε αντίθεση με το Presentation Class όπου εξετάζονται σε μέρος των ασκήσεων και γίνεται με την παρουσία και της δασκάλας στις εξετάσεις. Οι λόγοι για τους οποίους ένα παιδί θα προταθεί για το Presentation Class μπορεί να είναι ψυχολογικοί προκειμένου να μην πιεστεί πολύ, να έχει κάνει αρκετές απουσίες, να δείχνει κάποια αδυναμία στην εφαρμογή της τεχνικής και στην εκφραστικότητα ή για κάποιον προσωπικό λόγο. Ο λόγος που θα έπρεπε ένα παιδί όπως το αναφέραμε παραπάνω να δώσει εξετάσεις είναι να μη νοιώσει μειονεκτικά απέναντι στους συμμαθητές του που περνούν αυτή τη δοκιμασία και να βιώσει όλα τα πλεονεκτήματα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις γίνονται με συνοδεία πιάνου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων μας το αποστέλλει το Βρετανικό Συμβούλιο και οι Εξετάσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και πάντα πρωί. Τα εξέταστρα τα ορίζει και τα ανακοινώνει η Ακαδημία μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους και βαρύνουν το κάθε παιδί. Όλες τις πρόβες και τα μαθήματα με το πιάνο τα καλύπτει η Σχολή εκτός της ημέρας των εξετάσεων που αναλαμβάνουν οι εξεταζόμενοι μαθητές μόνο.

Παράσταση

Η συνολική παρουσία των μαθητών μέσα από χορογραφημένα παραμύθια σε θεατρική σκηνή είναι η κορυφαία εκδήλωση της Σχολής μας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν τα συναισθήματα των χορευτών επί σκηνής σε μια ολοκληρωμένη παραγωγή και σε συνεργασία με μαθητές μεγαλύτερων τμημάτων και επαγγελματιών χορευτών. Έρχονται σε επαφή με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων κοστουμιών χορού, σκηνικών αντικειμένων, μακιγιάζ, φωτισμών, φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης.

Η συμμετοχή κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των παιδιών στην Τέχνη του  Χορού. Τα έξοδα των κοστουμιών, φωτογραφιών και βίντεο επιβαρύνουν τους μαθητές.

Η Σχολή οργανώνει με το σύνολο των μαθητών τις παρουσιάσεις και αναλύσεις κλασικών έργων χορού στις αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής καθώς και παρακολουθήσεις χορευτικών παραστάσεων σε Αθηναϊκά Θέατρα.