ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Έγγραφο Εμπιστευτικό στην διάθεση μόνο των Εκπαιδευτικών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : …………………………………

ΗΛΙΚΙΑ :………………

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ :……………………

 

1.Εμβόλια (έχουν γίνει κανονικά)

  ΝΑΙ  ___

  ΟΧΙ ___
2.Έχει παρουσιασθεί ποτέ κάτι από τα ακόλουθα, αν ναι, τι είδους, και ποια η     αιτιολογία:   ΝΑΙ  ___   ΟΧΙ ___
2.1 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ:  ΝΑΙ  ___  ΟΧΙ ___
2.2 ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ:  ΝΑΙ   ___  ΟΧΙ ___
2.3 ΣΠΑΣΜΟΙ:  ΝΑΙ   ___  ΟΧΙ  ___
2.4 ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ:  ΝΑΙ  ___  ΟΧΙ ___
2.5 ΑΛΛΕΡΓΙΑ:εάν ΝΑΙ, τι είδους και σε τι…………………………………………………   ΝΑΙ  ___  ΟΧΙ ___
2.6 ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ:εάν ΝΑΙ, τι είδους και σε τι…………………………………………………  ΝΑΙ   ___  ΟΧΙ ___
2.7 ΛΙΠΟΘΥΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ:εάν ΝΑΙ, τι είδους και σε τι………………………………………………….  ΝΑΙ   ___  ΟΧΙ ___
3. Έχει περάσει κάποια από τις ακόλουθες παιδικές ασθένειες:
    ΙΛΑΡΑ   ___      ΕΡΥΘΡΑ    ___  ΟΣΤΡΑΚΙΑ   ___
     ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ     ___  ΚΟΚΚΥΤΗ     ___  ΚΑΜΙΑ    ___

 

4. Υπάρχει ιστορικό αναιμίας και ποιο το είδος της;  NΑI   ___  ΟΧΙ ___
5. Υπάρχει ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη και εάν ναι, είναιινσουλινοεξαρτώμενος;  ΝΑΙ    ___  ΟΧΙ  ___
6. Υπάρχει ιστορικό συγγενούς ή άλλης μορφής καρδιοπάθειας;   ΝΑΙ  ___   ΟΧΙ ___
7. Έχει υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση, σε ποια και πότε;   ΝΑΙ ___   ΟΧΙ ___
8. Υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ασθενής ή φορέας   ηπατίτιδας (και ποιας μορφής), φυματίωσης ή  άλλου μολυσματικού  νοσήματος;   ΝΑΙ  ___   ΟΧΙ ___
9. Έχει περάσει κάποια άλλη ασθένεια και ποιά;   ΝΑΙ ___   ΟΧΙ ___
10. Βρίσκεται τώρα υπό φαρμακευτική θεραπεία;Εάν ΝΑΙ: Για ποια αιτία; …………………………………………………….

Ποια τα φάρμακα; ………………………………………………………………..

Δοσολογία, ……………………………………………………………………………

Διάρκεια :……………………………………………………………………………….

  ΝΑΙ   ___   ΟΧΙ  ___

 

Δηλώνω επίσης ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω άμεσα  τη Διεύθυνση της σχολής σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

 

Έχει δοθεί Ιατρική Βεβαίωση;   ΝΑΙ  ΟΧΙ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ……../……../…….

          

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:………………….

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ