ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο Παιδιού : …………………………………………………………………………..……

Τάξη (χορού) :…………………………………………………………………..……

Τάξη (σχολείου) :…………………………………………………………….…………………………………….

Ημερομηνία Γέννησης :………………………………………………………………….………..

Τηλ. Οικίας/Εργασίας :…………………………………………………..…………………………

Διεύθυνση :………………………………………………………………..……………………………..

Περιοχή :…………………………………………………………….………………….…………………

 

Ονοματεπώνυμο Μητέρας :……………………………..……………………………………….

Κιν. Τηλ :……………………………………………………………………………………….…………..

E-mail :……………………………………………………………………………………………………….

Ονοματεπώνυμο Πατέρα :…………………………………………………………………………

Κιν. Τηλ :……………………………………………………………………………………….…………..

E-mail :……………………………………………………………………………………………………….

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

৹ 1 Εβδομάδα: 160€ (με φαγητό) ___ / 120€ (χωρίς φαγητό) ___

(6% έκπτωση για κάθε επιπλέον μέλος της ίδιας οικογένειας που συμμετέχει).

Η πληρωμή γίνεται στα ταμεία της σχολής με μετρητά ή μέσω χρέωσης πιστωτικής κάρτας.

 

Έχω διαβάσει το έντυπο με τους Όρους Συμμετοχής στο Θερινό Πρόγραμμα και τους αποδέχομαι.

 Υπογραφή                                                           Ημερομηνία

…………………..                                                       ………………….

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο Ιατρικό Δελτίο και μια πρόσφατη Ιατρική Βεβαίωση από παιδίατρο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ